Angst og angstbehandling

Fra

Urolig og angstfuld

Angst - Liv i Forvandling - Nyborg - Fyn - Jonna Pedersen

Til

Rolig, let og fredfyldt

Angst - Behandling af angst - Liv i Forvandling - Nyborg - Fyn - Jonna Pedersen

Angst – hvad er det egentligt?

– og hvad gør jeg ved min angst?

Ja, angst er faktisk en ganske naturlig ting. Hvis vi ikke var i stand til at blive angste eller bange, ville vi ikke kunne have overlevet som race.

Den hindrer os nemlig i at gøre dumme ting, som vi kunne dø af eller komme slemt til skade af.

Frygten som alarmsystem redder os derfor i mange situationer, men som alle andre alarmsystemer kan også dette system være alt for følsomt og lave uhensigtsmæssige fejl.

Disse fejl i følsomheden i vores alarmsystem opstår typisk meget tidligt i livet – ofte inden 7-års alderen. Allerede her danner vi nemlig vores billede af, hvem vi selv er og af hvorvidt den verden, vi lever i, er et farligt eller trygt sted at være.

Angst kaldes også frygt eller skræk

“Kært barn” har mange navne – og det gælder også her.

Nogle gange bruger vi ordene angst og frygt i flæng, men de dækker faktisk over to forskellige ting.

Vi benytter som regel ordet angst i forbindelse med indre ængstelse eller uro for noget, vi ikke helt kan sætte ord på og ofte noget fremtidigt. Den forbereder os på en evt. kommende eller mulig fare, som vi forestiller os, og som også kan kaldes en forventningsangst.

Mens vi med frygt taler om en aktuel frygt for en ydre og mere realistisk trussel, som den der fremkalder vores kamp/flugt-mekanisme, og som foregår helt automatisk, uden at vi selv når at tænke over det.

I daglig tale bruger vi også ord som

  • bange
  • ræd
  • nervøs for
  • skræk – f.eks. eksamensskræk og flyskræk

Derudover spænder angst også over andre begreber som

  • fobi – f.eks. højdeskræk, edderkopfobi eller socialfobi
  • generaliseret angst
  • panikangst
  • posttraumatisk stresstilstand (PTSD)
  • tvangsforstyrrelser (OCD)

Ofte hænger angst sammen med stress og depression – og iflg. Stressforeningen udløser ubehandlet stress mere end halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.

Hvad er symptomerne på angst?

I det traditionelle behandlingssystem skelnes der mellem generaliseret angst og panikangst.

Generaliseret angst

Symptomerne på “generaliseret angst” forbindes ofte med en tilstand, hvor man er angst hele tiden.

På en måde er det også sandt, men det man plages af, når man har generaliseret angst, er bekymringstanker og uro i kroppen.

Mange med generaliseret angst er bekymrede for, at de selv eller deres nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke. Man er bekymret for, om man skulle have overset noget i dagens løb, og forestiller sig alle mulige negative konsekvenser, såfremt der er det mindste, man ikke er sikker på, er i orden.

Panikangst

Panikangst er noget der pludselig opstår, og som kan forsvinde igen efter kort tid. Mellem sådanne anfald af panikangst kan man være helt ok og uden symptomer.

Hvornår får man diagnosen “angst”?

Man stiller diagnosen “generaliseret angst” ud fra følgende kriterier: 
– Mindst 6 måneder med bekymring, anspændthed og almen ængstelse.
– Mindst 4 angst-spændingssymptomer, heraf mindst et autonomt.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har angst, eller om dine symptomer “bare” skyldes stress, så har du mulighed for at tage en test på Sundhed.dk.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg gerne vil slippe af med min angst?

Der er forskellige ting, du selv kan gøre for at mildne din angst, og så vil du måske også have brug for terapeutisk hjælp.

Vejrtrækning

Helt akut kan det hjælpe at trække vejret dybt. Meget bevidst, helt ned i maven. Og puste langsomt ud. – Vær helt bevidst om at sætte farten på din vejrtrækning ned.

Det vil derfor være godt at øve sig i bevidst at kunne slå over i en dyb og rolig vejrtrækning – og på sigt også ubevidst have en dybere og mere rolig vejrtrækning.

Afslapning

I forbindelse med at kunne styre sin vejrtrækning vil det også hjælpe bevidst at kunne slappe af både fysisk og psykisk.

Meditation og mindfulness

Regelmæssig meditation eller mindfulness med fokus på vejrtrækning og afslapning vil hjælpe med at stilne sindet og tankerne og kan give dig mere ro.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi – også kaldet kognitiv adfærdsterapi handler om, at erstatte negative, automatiske tanker fra de situationer, der giver angst, med andre, mere realistiske tanker.

Tankefeltterapi og regressionsterapi

Hvis du vil din angst helt til livs – for altid, er du nødt til at finde det eller de oprindelige traumer, som første gang udløste angsten, og som du bliver ved med at blive trigget i. Disse traumer kan behandles og forløses ved hjælp af tankefeltterapi evt. i kombination med regressionsterapi.

Derved kan du komme helt af med din angst og ikke bare symptombehandle anfaldene.

Behandling af angst med tankefeltterapi og regressionsterapi

Stort set alle former for angst kan behandles med alternativ behandling. Det mest effektive behandlingsform er tankefeltterapi – evt. i kombination med regressionsterapi, som jeg også bruger i min klinik.

Når jeg starter en behandling, behandler jeg aller først de fysiske symptomer, som du har.

Hvis du ikke har fysiske symptomer, når du kommer hos mig til behandling, instruerer jeg dig i første omgang i en form for selvbehandling.

Selve behandlingen af de fysiske symptomer fortsætter vi så, til alle symptomerne er væk, og du føler dig helt rolig, let og fredfyldt.

Først når alle de fysiske symptomer er helt væk, arbejder vi videre. Først finder vi ved hjælp af forskellige coachteknikker frem til det eller de traumer, der ligger til grund for angsten.

Når dette eller disse traumer er fundet, kan traumerne forløses/opløses ved hjælp af tankefeltterapi – også kaldet TFT evt. i kombination med regressionsterapi, indtil du igen føler dig helt rolig, let og fredfyldt.

I min klinik arbejder jeg med flere forskellige terapi-former – tankefeltterapi, regressionsterapi og hypnoseterapi, som også bruges i kombination.

Læs mere om de forskellige former for terapi, og om hvordan en behandling med terapi foregår.

Healing har også en rigtig god virkning på angst og stress.

Healing hjælper kroppen til at finde ro og balance, så den kan heale sig selv.

Læs, hvad en kunde skrev til mig efter kun 3 behandlinger med healing.

Litteratur og links

Bogen “Frygtens skjulte gave” af Lissa Rankin.

Vil du gerne have mere viden, kan du læse mere:

om angst på Angst.dk og

om depression på Depressionsforeningen.dk.

Læs også min artikel om eksamensangst.

Få en gratis uforpligtende samtale eller book en tid

– til behandling online eller i min klinik i Nyborg, Fyn

på sms 25 29 17 10 eller kontakt@liviforvandling.dk.

Følg med på Facebook og “Synes godt om” min side

Liv i Forvandling v. Lizandra Jonna

– og følg mig på Instagram på

Liv i Forvandling.

Mere ro og balance

Er du interesseret i mere viden om alternativ behandling og inspiration til en spirituelle hverdag?

Så tilmeld dig til mit nyhedsbrev, og få artikler, tilbud på behandlinger, nyheder, info om arrangementer og begivenheder og meget andet.

Samtidig får du straks adgang til en guidet meditation.